Romantické ubytování v domech
sbohatou historií

Služby

Uzavřené parkování + snídaně

Přímo u penzionu máme pro vás vlastní parkoviště. Každý pokoj má své místo. Snídani si můžete vychutnat v příjemné jídelně nebo i na zahradě.

Úschova kol + vinotéka

Na zahradě máme pro vás zahradní domek k úschově kol. Samoobslužná vinotéka je vám k dispozici 24h denně. Můžete v ní najít vynikající vína z vinařství Moravíno s.r.o.

Wi-fi + krb + klimatizace

V celém penzionu máme k dispozici zdarma wi-fi připojení. V některých pokojích můžete najít krb a také klimatizaci.

Lokalita

Pension Baltazar se nachází v někdější židovské čtvrti, v dolní části malebné ulice Husova. Tato ulice je součástí městské památkové rezervace. Staré židovské domy zde vytváří okouzlující scenérii, na kterou dohlíží mocný strážce města a okolí, starobylý dietrichsteinský zámek. Tato část města patří právem k nejhezčím dominantám města a právě zde si můžete užít naše stylové ubytování.

První písemná zpráva o Mikulovu je datována k roku 1173. Už v roce 1414 zde žilo asi 2500 obyvatel. Mikulov jako centrum panství v letech 1249-1560 nejdříve rozvíjel rod Liechtensteinů. V letech 1575-1945 zde převzal vládu rod Dietrichsteinů, za jehož éry dosáhlo město největšího rozkvětu. Výjimečnou postavou dějin města byl kníže, kardinál a olomoucký biskup František z Dietrichsteina. Díky němu se provinční městečko přeměnilo v dočasné centrum Moravy. Jeho orientace na renesanční italskou kulturu a z toho plynoucí volba architektů a stavitelů vtiskla městu nový výraz.

Historie

Nejstarší dochované záznamy o domu, respektive parcele, na které  dům stojí pochází z 24.července 1847. První dochovaný záznam v pozemkových knihách o majitelích nemovitosti je z roku 1873. V tomto roce bylo dle kupní smlouvy vloženo právo vlastnické v hodnotě 3.000 zlatých ve prospěch Theresie Fehl. 

Z  výše  uvedeného je zřejmé, že samotná výstavba budovy proběhla v období mezi těmito letopočty. Tuto skutečnost potvrzují i městské plány z let 1826 a 1847, kde v místě stávajícího objektu je zakreslena nezastavěná proluka. Výstavba tedy musela proběhnout po roce 1847. Zda skutečně první majitelkou a tedy i stavitelkou domu byla paní Theresie Fehl  není z dochovaných údajů zřejmé. Dalšími  majiteli nemovitosti se v roce 1908 stali manželé Engelsmannovi. 

Židovská historie obyvatelů domu končí v roce 1933, kdy dům koupili manželé Saláškovi. Z tehdejšího období pochází  i nejstarší dochované výkresy a zaměření. Smutnou kapitolou v jeho historii  byl rok 1945, kdy dům byl československým státem konfiskován. Podle rozhodnutí Osídlovacího úřadu bylo v roce 1949 vlastnické právo vloženo ve prospěch nových osídlenců města Mikulov. Tímto okamžikem začíná novodobá historie domu.

Architektura

Tento dvoupatrový dům představuje nadprůměrné stavitelské dílo velmi pozdního klasicismu poloviny až třetí čtvrtiny 19. století. V interiérové výbavě domu lze považovat za hodnotné následující prvky: dlažba z přírodního kamene na podestě schodů, dubové schodiště do patra včetně železného madla kruhového průřezu, klasicistní úpravy vnitřních vstupů, prosklená veranda provedená v kombinaci hrázděného zdiva s dřevěnou konstrukcí zhotovenou na vysoké úrovni tehdejšího truhlářského řemesla. Tato veranda je uzavřena bezpečnostní stahovací roletou z vlnitého plechu. Při stavebních úpravách nemovitosti byl objeven cca 10 m dlouhý klenutý sklep vybudovaný z cihel a z mušlovského vápence. Historicky hodnotným prvkem zahrady je stará židovská kamenná studna.

Kdo stojí za domy s duší?

Především lidé, kteří dokázali svůj sen, svoji myšlenku uvést do života. Náhoda tomu chtěla, že jsme koncem roku 2006 měli možnost poznat krásu Telče. Pohádková malebnost městečka mne a manželku uchvátila natolik, že jsme se rozhodli pokusit se užívat jeho krásu nejenom jako turisté, ale přímo i jako vlastníci některého ze skvostných domů přímo na náměstí. Příležitost se naskytla v roce 2007. Koupí historického domu č. p. 56 jsme mohli nahlédnout podrobněji do jeho historie, stavebního vývoje a zejména do osudu lidí, kteří v něm po staletí přebývali a dům vytvářeli. Každá generace zde zanechala svoji nesmazatelnou architektonickou stopu, svůj příběh a svoji duši. To vše nás hodně poznamenalo. Důležitým milníkem byl rok 2008, kdy jsme s manželkou ukončili náš dlouhodobý pracovní poměr a přemýšleli jsme o dalším životě. Starší syn Michal končil vysokou školu a hledal si svoje zaměstnání. Tehdy vzniklo rozhodnutí zkusit rodinné podnikání v oblasti cestovního ruchu a zhmotnit naše okouzlení starodávnými místy s geniem loci do projektu ubytování v historických domech. V roce 2009 se nám podařily získat další památkově cenné budovy v Českém Krumlově a Mikulově.

Byla založena společnost Athanor CZ s.r.o., která formálně zastřešila náš podnikatelský záměr. Technické a administrativní předpoklady pro podnikání byly tedy vytvořeny. Jen uvést myšlenku do života. Otevřením Pensionu Baltazar v Mikulově dne 9.3.2009 se sen přeměnil ve skutečnost. 1.1.2010 byl uveden do provozu Chornitzerův dům v Telči a magického dne 11.11.2011 byl otevřen Pension Athanor v Českém Krumlově. Vzhledem k tomu, že záměrem bylo vytvořit rodinný projekt, je zřejmé, že

rozhodující roli při realizaci záměru hrál rodinný tým, který v roce 2011 posílil i náš mladší syn Martin. Přesto rádi zmíníme některé partnery, kteří se významnou měrou podíleli na tváři projektu. Jde zejména o architekta Davida Maliňáka, který navrhoval interiéry našich domů v Telči a Českém Krumlově, pana Václava Pelikána ze stavební firmy Status Pelhřimov a pana Karla Mikalu z truhlářství KMT Míškovice. Ve slovníku se dočteme, že genius loci je latinské slovní spojení znamenající „duch místa“. V římské mytologii byl však genius loci označován duch či bůžek, ochraňující určité místo. Je tomu již téměř 10 let, kdy naše okouzlení starodávnými místy zplodilo myšlenku investovat do historických domů s duší. Vypadá to, že římská mytologie nelhala a náš bůžek stojí stále při nás. Důkazem toho jsou naši spokojení a vracející se hosté. Věříme, že tomu tak bude i nadále. Ruku k dílu musíme samozřejmě přiložit i my, celá naše rodina. Musíme si našeho bůžka šetřit.

Mnoho krásných vzpomínek na pobyt v Domech s duší přejí

 

Helena a Rudolf Jílkovi

Navštivte naše domy

Apartmány Athanor

Pension Athanor se nachází na malebném Plešiveckém náměstí 300 metrů od historického centra města Český Krumlov, které je od roku 1992 zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Křivolaké uličky, romantická zákoutí a unikátní komplex měšťanských domů, to vše je Český Krumlov.

Více informací
Chornitzerův dům

Chornitzerův dům se nachází uprostřed nejhezčího náměstí naší vlasti, náměstí Zachariáše z Hradce v Telči. Díky tomu, že si historické jádro města uchovalo svoji půvabnou tvář Zachariášových časů, bylo zapsáno v roce 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Více informací
Pension Baltazar

Pension Baltazar se nachází v někdejší židovské čtvrti města Mikulov, v dolní části malebné ulice Husova. Tato ulice je důležitou součástí městské památkové rezervace. Staré židovské domy zde vytváří okouzlující scenérii, na kterou po staletí dohlíží mocný strážce Mikulova, starobylý dietrichsteinský zámek.

Více informací
Rezidence Adalbert

Rezidence Adalbert se nachází v městečku Valtice, v dolní části vinařské uličky Josefská. Valtice jsou malé vinařské město pyšnící se titulem „hlavní město vína“. Valtice a jeho okolí je součástí Lednicko-valtického areálu, který byl v roce 1996 zapsán na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Více informací