Mikulov a památky

Historické náměstí

Dnešní podoba centra vznikla v posledních desetiletích 16. století. V průběhu první poloviny 17. století zde vznikla řada renesančních domů, z nichž většina zůstala v téměř stejné podobě dodnes. Významnými domy jsou zde – dům U rytířů (rohový dům č.or.11), tzv. Kanovnický dům (dům č.p.4), kašna se sochou Pomony s rohem hojnosti a barokní Sousoší Nejsvětější Trojice z let 1723-1724. Historické středověké jádro města bylo prohlášeno městskou památkovou rezervací.

Dietrichsteinský zámek

Monumentální zámecký komplex barokního vzhledu v dominantní poloze nad městem Mikulov

Dietrichsteinská hrobka

Kostel sv. Anny postavený v roce 1623 ve svých zdech původně ukrýval Svatou chýši, vzor pražské Lorety. Po zhoubném požáru z roku 1784 však z chrámové lodi kostela zbylo pouze obvodové zdivo. Jeho monumentální fasáda od slavného architekta Johana Bernarda Fischera z Erlachu, tvůrce schönbrunnského paláce ve Vídni, naštěstí zkáze ušla. Ruina kostela byla v polovině 19.století přestavěna na rodinnou hrobku, v níž dodnes spočívá 45 rakví s ostatky Dietrichsteinů.

Kozí hrádek

Dříve (v 15. století) se podílel na strategické kontrole cest spojujících Brno s Vídní a tak poskytoval státu náležitou ochranu.

Svatý kopeček

Díky výskytu chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů bylo jeho území prohlášeno za přírodní rezervaci. Můžete zde najít kostel sv. Šebestiána, zvonici a další sakrální stavby křížové cesty.

Jeskyně na Turoldu

Patří k největším a nejvýznamnějším jeskyním Pavlovských vrchů. Délka všech chodeb, síní a dómů přesahuje 1km. Je zvláštní svojí tzv. „turoldskou“ výzdobou a významným zimovištěm netopýrů.

Historická židovská čtvrť

Počátky mikulovské židovské obce můžeme doložit do doby po roce 1421, když byli Židé vypovězeni vévodou Albrechtem V. Habsburským z Vídně a Dolních Rakous a část z nich nalezla útočiště v blízkém Mikulově. Život nejen židovské obce, ale i celého města poznamenal rozsáhlý požár z 10. srpna 1719, kdy celá židovská čtvrť vyhořela. Po novém vybudování ghetta přišel 22. dubna 1737 další požár. V této době byla mikulovská židovská obec s 600 usazenými rodinami nejpočetnější na Moravě, později jejich počet ještě vzrostl. Díky rozsáhlým změnám společnosti v polovině 19. století byli i Židé zrovnoprávněni s ostatním obyvatelstvem, takže mohli volně nabývat majetek a svobodně se stěhovat. Důsledkem těchto změn byl příchod nových židovských rodin z přeplněných ghett velkých měst Brna a Vídně. V roce 1848 se židovská obec stala samostatným subjektem s vlastním starostou i dalšími orgány, zcela zrušena byla v roce 1919. Od té doby byla součástí města. Konec židovským obyvatelům v Mikulově přinesla druhá světová válka. K obnovení obce po druhé světové válce již nedošlo.

Židovská synagoga

Pochází z poloviny 16. století a je jedinou dochovanou synagogou tzv. polského typu na Moravě.

Židovský hřbitov

Je považován za nejvýznamnější památku tohoto druhu u nás. Nejstarší náhrobek pochází z roku 1605. Nyní zde můžete najít kolem 4 000 náhrobků. Největší pozornost přitahuje rabínský vršek s náhrobky mikulovských a moravských zemských rabínů.

Kostel sv. Václava

Je situován na místě původního nejstaršího románského kostela pocházejícího z konce 12. století. Dnešní kostel pochází z 15. století.

Kostel sv. Jana Křtitele

Barokní kostel, který patří k areálu piaristického gymnázia založeného Františkem z Dietrichsteina v roce 1631. Můžete v něm nalézt nádhernou malířskou výzdobu od předního barokního malíře F. A. Maulbertsche z poloviny 18. století.

Kostel sv. Šebestiána

Nachází se na Svatém kopečku a patří k hlavním dominantám Mikulova. Byl také vybudován díky Františku z Dietrichsteina ihned poté, co roku 1622 Mikulov zažil morovou epidemii. Byl zasvěcen patronu proti morovým nákazám sv. Šebestiánovi a tvořil vrchol symbolické posvátné pouti s křížovou cestou.

Pravoslavný chrám sv. Mikuláše

Zpočátku evangelický kostel byl vybudován v novogotickém slohu roku 1903 pro potřeby místních německých evangelíků. Tomuto účelu sloužil do roku 1945. Po několikaletém chátrání ho v druhé polovině 90. let 20. století odkoupila pravoslavná církev a po opravách ji přeměnila na funkční pravoslavný kostel.

Galerie, muzea:

Art shop

Adresa: Husova 13, 692 01 Mikulov

Telefon:  519 511 135

Internet: www.rap-interier.cz

 

Regionální muzeum v Mikulově

Adresa:  Zámek 1, 692 01 Mikulov

Telefon: 519 309 030

Internet: www.rmm.cz

 

Eat art gallery

Adresa: Kapucínská 1, 692 01 Mikulov

Telefon: 724 900 204

Internet: www.eatartgallery.eu

 

Galerie 27

Adresa: Náměstí 27, 692 01 Mikulov

Telefon: 519 511 610

Internet: www.galerie27.ic.cz

 

Galerie Adam a Eva

Adresa: Náměstí 11, 692 01 Mikulov

Telefon: 777 656 152

 

Galerie Efram

Adresa:Husova 4, 692 01 Mikulov

Telefon: 723 329 770

Internet: http://www.galerieefram.czweb.org/

  

Jazz art gallery

Adresa: Náměstí 25/26, 692 01 Mikulov

Telefon: 519 500 211

 

Městská galerie

Adresa: Náměstí 27, 692 01 Mikulov

Telefon: 519 444 568

 

Michlštetrovská synagoga

Adresa: Husova 50, 692 01 Mikulov

Telefon: 519 323 095

Internet: www.templ.cz

 

Studio Pirsc porcelán

Adresa: Kozí Hrádek 2345, 692 01 Mikulov

Telefon: 605 870 161

Internet: www.pirsc.cz

 

Galerie Závodný

Adresa: Husova 3, 692 01 Mikulov

Telefon: 723 362 472

Internet: www.galeriezavodny.cz

 

Galerie Konvent

Adresa: Vrchlického 3, 692 01 Mikulov

Telefon: 603 520 833

Internet: www.galeriekonvent.cz

 

Informace byly čerpány z www.mikulov.cz


copyright © 2009 - pensionbaltazar.cz

"NAŠE DOMY S DUŠÍ"

(Mikulov, Telč, Český Krumlov)Fotogalerie

AKTUALITY:

AQUALAND MORAVIA

(10% SLEVA PRO NAŠE HOSTY - JSME PARTNER AQUALAND MORAVIA)

9.-11.9.2016

PÁLAVSKÉ VINOBRANÍ

DOPORUČUJEME: